13 juli 2017

God wijst je de weg

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De Tomtom is niet meer weg te denken in het verkeer.
Ze wijst ons zo de weg van A naar B.
Volg de aanwijzingen en je komt op je bestemming.
De Tomtom is een prachtig hulpmiddel om je de weg te wijzen.

Om je weg door het leven te vinden
kun je te rade gaan bij God en Zijn Woord.
Hij wil je graag de weg wijzen.
Je vertellen hoe je bij Hem uit kunt komen.

Alles in Zijn Woord wijst je op Jezus.
Hij is de Weg tot de Vader.
Om thuis te komen bij God kan alleen
door Jezus en wat Hij voor je deed.

God geeft in Zijn Woord ook aanwijzingen
hoe je je nieuwe leven in Christus kunt leven.
Wanneer je Hem liefhebt volg je die aanwijzingen op.
Je wilt doen en gaan waar God je op wijst.

Wanneer jij uit koers raakt,
zal God je proberen dat duidelijk te maken.
Hoor Hem in de stilte, hoor Hem in de stem van je geweten.
Hoor hoe Hij je de weg wil wijzen.

Luister naar Zijn stem.
Volg Zijn aanwijzingen op.
Laat God je Leidsman wezen.
Dan brengt Hij je op de plek van bestemming.
Dan brengt Hij je bij Hem thuis in het Vaderhuis.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

12 juli 2017

Richt je op het onzichtbare

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Je hebt te maken met de zichtbare werkelijkheid.
Toch is er veel meer dan jij met je oog kunt zien.
Er is ook een onzichtbare werkelijkheid.
Een werkelijkheid die minstens zo reëel is,
maar die niet met het menselijk oog waar te nemen is.

Die werkelijkheid is alleen te zien met ogen van geloof.
Geloof ziet de werkelijkheid van God en Jezus.
Geloof weet dat het zichtbare eens zal verdwijnen,
dat de toekomst toe hoort aan de onzichtbare werkelijkheid.

Geloof wacht op het moment dat geloven aanschouwen wordt.
Eens zal ieder oog Jezus zien wanneer Hij terugkomt.
De zichtbare elementen zullen op die dag vergaan,
maar Gods rijk zal zichtbaar worden en definitief doorbreken.

Laat je niet misleiden door je nu nog beperkte blik.
Weet en geloof dat er meer tussen hemel en aarde is.
God en zijn rijk zijn een levende werkelijkheid.
Besef dat iedere dag opnieuw
ook al lijkt de realiteit soms anders te zeggen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

11 juli 2017

Ga naar God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloGa met je moeiten en zorgen naar God.
Hij wil je rust geven.
Blijf niet zelf met je lasten zeulen.
Leg het in Zijn handen.

Maak je weg niet zwaarder dan nodig is.
Praat met God over wat je bezig houdt.
Vertrouw je situatie toe aan Hem.
Laat Hij je de weg door je moeiten heen wijzen.

Probeer niet alles in je eentje op te lossen.
Ga niet pas naar God wanneer je wanhopig bent.
God is er niet als laatste redmiddel
voor wanneer jij het zelf niet meer weet.
Hij wil door jou geraadpleegd worden.

Zoek Hem en vraag Hem om hulp.
God weet wat je nodig hebt.
Hij weet wat het beste is voor jou.
Hij wil voor je zorgen.
Verwacht het daarom van Hem.
Ga naar God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

10 juli 2017

1 Cor 4: Heb respect voor Gods dienaren

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus,
aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd.
(1 Corinthiërs 4: 1)

Hoe kijk jij aan tegen predikanten?
Sta jij snel met je oordeel over hen klaar?
De prediker Paulus liep hier in de gemeente van Korinthe tegen aan.
In hoofdstuk 4 spreekt hij de mensen hierop aan.
Hij ziet zich genoodzaakt hen terecht te wijzen.

Je kunt wel met je oordeel klaar staan over Gods medewerkers.
En wellicht heb je ook wel een punt.
Maar het is niet aan jou om over hen te oordelen.
Het is aan de Heer om dat te doen.
Hij brengt aan het licht wat in het duister verborgen is
en Hij onthult wat de mensen heimelijk beweegt.
God zal ieder de lof geven die hem toekomt.

Stop ermee om jezelf te verheffen boven een voorganger.
Alles wat je hebt en wat je bent heb je niet aan jezelf te danken.
Alles is je geschonken.
Schep dus niet op alsof je het zelf hebt bereikt.
Leer om wat bescheidener te zijn.
Oordeel een voorganger niet alsof jij zoveel beter bent.

Heb achting voor degenen die jou het evangelie brengen.
Beschouw hen als dienaren van Christus,
aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd.
Leef net als hen in verbondenheid met Christus Jezus.
Laat in je daden zien dat je deel uit maakt van Gods koninkrijk.
Oordeel niet langer over degenen die je Gods goede nieuws verkondigen.
Heb respect voor hen om het werk dat zij doen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

6 juli 2017

1 Cor 3: Het is God die groei geeft

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

God heeft ons willen gebruiken 
om u tot het geloof in Christus te brengen.
Planter en verzorger zijn niet belangrijk, 
maar God wel. Hij geeft de groei.
( 1 Corinthiërs 3: 5,7; Het Boek)

Ik hoor bij Paulus.
Ik hoor bij Apollos.
Ik hoor bij de kerk die Christus echt wil volgen.

Wij kunnen zo gemakkelijk opgaan in dergelijke redeneringen.
Alsof het draait om de brenger van de goede boodschap.
Maar daar gaat het helemaal niet om.
Het draait allemaal om God en wat Hij ons wil geven.

God wil mensen gebruiken om ons tot geloof in Christus te brengen.
De ene medewerker legt het fundament,
een ander mag daar op voortbouwen.
De een plant het geloof,
de ander verzorgt het verder.
Maar het is God die het geloof geeft.
Alleen Hij kan het laten groeien.

God beloont zijn medewerkers.
Hij geeft hen wat hen toekomt,
afhankelijk van het werk dat zij deden.
Op de dag van Zijn terugkomst zal het blijken.
Degenen die bouwden met vuurvast materiaal
zullen hun loon ontvangen.
Maar zij die bouwden met hout, hooi en stro,
hun werk zal verbranden, zij zullen verlies lijden.

Kijk mensen niet naar de ogen.
Wees niet jaloers op elkaar.
Het gaat niet om wie plant,
of wie het geloof verder verzorgt.
De ene prediker is niet meer dan de ander.

Wat belangrijk is, is dat het gaat om God.
In Hem mogen we alles ontvangen.
Alles ligt vast in Zijn hand.
In Christus behoren wij toe aan God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

5 juli 2017

1 Cor 2: De Geest leert ons Christus kennenVoor het begin van de wereld had Hij Zijn plan al klaar 
om ons in de heerlijkheid te brengen.
Wij hebben de Geest van God ontvangen
om zo te weten wat God ons in genade gegeven heeft.
(1 Corinthiërs 2: 7,12; Het Boek)

Gods plan met degenen die Hem liefhebben
is vele eeuwen verborgen gebleven.
Hij wilde hen brengen in Zijn heerlijkheid.
Daarvoor was het nodig dat Jezus zou sterven aan het kruis.

Dit plan van God hadden wij nooit kunnen bedenken.
Lange tijd heeft niemand er iets van geweten.
God hield de details van zijn plan verborgen,
omdat Gods tegenstanders anders Christus niet
aan het kruis zouden hebben geslagen.

Maar God maakt het ons nu door Zijn Geest duidelijk.
De Geest laat ons weten wat God in genade heeft gegeven.
Door de Geest weten we wat Christus voor ons heeft gedaan.
God gaf Zijn Zoon Jezus Christus.
Hij stierf voor ons aan het kruis.
Zijn dood is de redding voor wie in Hem gelooft.
Door Christus brengt God hen die Hem liefhebben in zijn heerlijkheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

4 juli 2017

1 Cor. 1: Alle roem aan Christus Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus.
Hij geeft u wijsheid en door Hem staat u rechtvaardig tegenover God.
Hij heeft u apart gezet en bevrijd. Alles dankzij Hem.
Zo staat het ook in de Boeken: "Als iemand zich toch op iets wil beroemen,
laat hij zich dan beroemen op de Here!" (1 Korinthiers 1: 31, Het Boek) 

Wie is de belangrijkste?
Mensen wedijveren nogal eens met elkaar .
We willen zo graag de beste zijn,
of minstens beter dan de ander.

Maar we kunnen wel menen heel wat te zijn.
Maar als het op onze redding aan komt,
is er geen mens die dit voor elkaar kan krijgen.
Het is alleen dankzij Christus dat redding mogelijk is.
Christus is voor ons gestorven aan het kruis.

Die boodschap vinden sommigen maar onzin.
Het roept bij anderen ergernis op.
Maar wat in de ogen van de wereld dwaas en onzin is,
is in werkelijkheid de kracht en wijsheid van God.

Alleen Gods reddingsplan door Christus kan ons leven geven.
Jezus kruisdood redt ons van de dood.
Door Hem staan gelovigen rechtvaardig voor God.
Hij heeft ons bevrijd en ons verzoend met God.
Alleen Hij was daartoe in staat.

Laten we dan niet over onszelf opscheppen.
Laten we hoog opgeven over Jezus.
Laten we ons beroemen op de Here.
Want we danken ons leven aan Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

3 juli 2017

Beschikbaar zijn voor God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


God is niet op zoek naar mensen met schitterende vaardigheden,
maar naar mensen die beschikbaar zijn voor Hem.

Wees bereid om alles voor Hem te doen.
Stel jezelf als een levend offer in dienst van God.
Laat Zijn wil geschieden in jouw leven.
Maak jouw wil ondergeschikt aan Gods wil.

God zal je er rijk voor zegenen.
Je zult vrede en vreugde vinden op je levensweg.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

29 juni 2017

God accepteert je

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Worstel jij wel eens met de vraag of God jou accepteert?
Ben je wel eens bang dat God boos op je is?
Vooral als je net weer gezondigd hebt?

Deze worsteling en angst kan er zomaar toe leiden
dat je steeds meer je best gaat doen om een betere christen te zijn.
Je denkt: Als ik maar goed mijn best doe,
misschien accepteert God me dan wel.
Maar wanneer ben je goed genoeg?

Maar jij hoeft niet super je best te doen
om acceptabel in Gods ogen te kunnen zijn.
Bovendien is dat een onmogelijke opgave.
Geen enkel goed werk van jou kan je zonde wegnemen.

Maar gelukkig vertelt de Bijbel ons over een geweldige ruil.
Je kunt het lezen in 2 Korinthe 5:21:
Want God nam Christus die geen zonde gedaan had
en belastte Hem met onze zonden.
In ruil daarvoor rekent God
de rechtvaardigheid van Christus ons toe.

God zelf komt ons te hulp.
Zijn Zoon werd het Lam dat onze zonden wegneemt.
In Christus ben jij daarom nu volledig geaccepteerd.
Zonden kun je niet wegnemen door jouw goede werken.
Alleen het offer van Christus neemt de zonde weg.
Dat offer is de basis waarop God jou accepteert.

Geloof in Jezus, geloof in wat Hij voor je deed.
Dan zijn ook jouw zonden vergeven en weggenomen.
Je hoeft je niet langer schuldig te voelen.
Je hoeft niet bang te zijn dat God kwaad op je is.
Want in Christus ziet Hij je als heilig en rein.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

28 juni 2017

Er wacht je een prachtige toekomst

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Als je gelooft in Jezus, de Zoon van God,
dan wachten jou fantastische dingen.
God heeft een geweldige toekomst voor je klaar liggen.

In Christus ben je erfgenaam van het eeuwige leven.
Jouw leven zal geen einde kennen.
Je mag voor altijd leven met God.

En dat niet alleen.
Je mag voor altijd leven met Hem in een volmaakte wereld.
Een wereld zonder zonde, pijn, verdriet, ziekte en dood.

Wordt maar enthousiast over die geweldige toekomst
die je door Christus mag ontvangen.
Met Christus zal je eeuwige leven één groot feest zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

27 juni 2017

Wees niet bang

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


In de Bijbel staat heel vaak: wees niet bang.
God wil je aanmoedigen om niet angstig te zijn.
Hij kent het menselijk hart.
Hij weet dat we ons regelmatig zo voelen.

Wees niet bang.
Want Ik ben bij je, zegt Hij.
Ik ben je Verlosser en Redder.
Ik heb je vrijgekocht.

Je mag schuilen onder mijn vleugels.
Ik ben een sterke vesting.
Een burcht in tijden van nood.
Ik geef je kracht in het heetst van de strijd.

Wees niet bang.
Je staat er niet alleen voor.
Wees moedig.
Ga samen met je God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

26 juni 2017

God zorgt voor je

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

De natuur laat zich weer van haar mooie kant zien.
Diverse planten staan prachtig in bloei.
Bloemen geven kleur aan het leven.

God wijst je op de pracht van de bloemen
om je te laten weten dat Hij voor je zorgt.
Kijk eens naar de bloemen in het veld.
Zijn ze niet geweldig?

Jij gaat die bloemen verre te boven.
En daarom mag je zeker weten dat God ook voor jou zorgt.
Zou Hij die de bloemen zo mooi kleedt
niet zorgen voor de mens, de kroon van zijn schepping?

Maak je dus geen zorgen.
Vertrouw jezelf toe aan God.
Hij zal voor je zorgen en je geven wat je nodig hebt.
Hij houdt van jou.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

22 juni 2017

Voed je met Gods Woord

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Je hebt dagelijks voedsel nodig.
Niet alleen voor je lichaam, maar juist ook voor je geest.
Een mens kan niet leven van brood alleen.
Je hebt Gods Woord in je leven broodnodig.

Gods Woord is niet alleen bedoeld voor de zondagse kerkdienst.
Gods Woord is er voor elke dag.
Lees je Bijbel, neem Gods Woord tot je.
Voed je iedere dag met God.
Zet jezelf op dit gebied niet op dieet.

Gods Woord dagelijks tot je nemen
zal niet zonder uitwerking blijven.
Het zal je kracht en energie geven.
Je helpen om te leven zoals God het wil.

Voed je dagelijks met Gods Woord.
Bedenk daarbij manieren die jou kunnen helpen
om optimaal te profiteren van de voedingsstoffen
die je uit de Bijbel tot je neemt.
Misschien werkt een dagboekje voor jou,
of het maken van aantekeningen bij wat je leest.
Of je legt de kern vast in een tekening.
Laat je creativiteit gaan om het meeste uit Gods Woord te halen.

Gods Woord is de voeding voor je geest.
Neem ervan, smaak en proef
dat Gods Woord goed en aangenaam is.
Eet smakelijk vandaag.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

21 juni 2017

Laat je leiden door de Geest

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Hoe kun je als christen leven?
De Bijbel wijst op 2 manieren:
een christen kan leven naar het vlees of naar de Geest.

Leven naar het vlees
betekent dat je je laat leiden door je vlees.
Door je eigen verlangens, je gevoelens, door wat je vlees wil.

Leven naar de Geest
betekent dat je je laat leiden door Gods Geest.
Je luistert naar wat God wil en handelt daar naar.

God wijst christenen de weg naar leven door de Geest.
Alleen die weg zal leiden naar goede vruchten in je leven.
Leven naar het vlees brengt je niet veel goeds.
De verlangens van ons vlees gaan vaak in tegen de Geest.

Jij zult in je leven moeten kiezen:
laat je je leiden door je vlees of door de Geest?
De resultaten zullen verschillend zijn.
Wat kies jij?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

20 juni 2017

Hou vast aan hoop

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Verlies nooit je hoop.
Hoe moeilijk je omstandigheden ook zijn,
met God aan je zijde is je situatie nooit hopeloos.

Geef je niet over aan gevoelens van wanhoop.
Blijf altijd hoopvolle gedachten denken.
Jij ziet misschien niet hoe het verder moet.
Maar God weet een weg,
Hij zal je naar de andere kant van je moeiten leiden.

Dus blijf hopen en vertrouwen,
zoek Gods nabijheid en bescherming.
Hij laat je nooit alleen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

19 juni 2017

De vreugde van de Heer is je kracht

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De duivel wil ons graag van onze vreugde beroven.
Want hij weet dat we dan kwetsbaar en zwak zijn.
Hij kan ons dan gemakkelijk onderuit halen.

Maar laat je vreugde niet roven.
Blijf je altijd verheugen met de vreugde van de Heer.
De vreugde van de Heer zal je kracht zijn.

Richt je niet op je uiterlijke omstandigheden.
Maar richt je oog op Jezus.
Vind bij Hem rust en vertrouwen.
Hij kan je boven je omstandigheden uittillen.
Laat de vreugde van de Heer je kracht zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

15 juni 2017

Als de Bijbel prikkelt en confronteert

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloMooie woorden uit de Bijbel vinden we prachtig.
Ze bemoedigen ons, geven ons hoop en maken ons blij.
We kunnen er niet genoeg van krijgen.

Maar soms lees je ook scherpe woorden in de Bijbel.
Woorden die eerder afstoten dan aantrekken.
Ze irriteren en we gaan er liever aan voorbij.

Hoe is dat in jouw leven?
Mag de Bijbel jou confronteren?
Bepaald gedrag van jou aan de kaak stellen?
Of haak je dan af en blader je snel verder naar een ander vers? 
Hoe open sta jij voor wat Gods Woord jou te zeggen heeft?

Gods Woord is niet bedoeld om ons uitsluitend te pamperen.
Gods Woord is zoveel meer dan een pleister op onze wonden.
Gods Woord functioneert ook als een snoeischaar
waarmee God ons leven snoeit met het oog op onze bloei.
Gods Woord wordt ook een tweesnijdend zwaard genoemd,
sommige woorden kunnen je pijnlijk treffen.
Gods Woord zal je verkeerde daden aan de kaak stellen.
Gods Woord wijst je soms een andere weg dan jij graag wilt.
Gods Woord voelt zeker niet altijd fijn.

Mag Gods Woord werkelijk Gods Woord in jouw leven zijn?
Met zijn mooie, maar ook met zijn prikkelende kanten?
Oftewel mag God werkelijk God zijn in je leven?
Wil je hier deze dag eens over nadenken.

Spiegelmoment:
Hoe ga jij om met Bijbelteksten die jou prikkelen en confronteren?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

14 juni 2017

Leef in het licht

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

God is licht.
In Hem is totaal geen duisternis.
Jezus kwam als het licht naar deze wereld.
Maar velen wilden niets van Hem weten.

God nodigt ook jou uit om te wandelen in Zijn licht.
Blijf niet in het duister.
Leef in het licht van God.
Volg Jezus.

Misschien vind je het eng om in het licht te treden.
Zijn er dingen in je leven die je liever verbergt.
Zonde verdraagt het licht niet.
Maar schroom dan niet om toch in het licht te komen.
Want wanneer Gods licht schijnt op jouw zonden,
dan geeft God je de gelegenheid om daarmee af te rekenen.
Belijd je zonde en vraag vergeving.
Keer je af van je zonden.
Dan zal God je vergeven en je zonde wegdoen.
Kom en leef in het licht.

Spiegelmoment:
Mag Gods licht in de donkere hoeken van jouw leven schijnen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

13 juni 2017

Bidden is ...


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Bidden is ... je hart delen met God.
Je mag Hem alles vertellen wat je bezig houdt.
Je vreugden, maar ook je zorgen en verdriet.
God hoort graag wat jou bezig houdt.

Bidden is ... je mond gebruiken om God te loven en te prijzen.
Hij hoort graag van je wat jij van Hem vindt.
Hij hoort graag hoe jij Zijn handelen in jouw leven waardeert.
God wil graag erkend worden om wie Hij is.

Bidden is ... je ogen openen voor de nood van anderen.
Bidden is ... de ander brengen voor de troon van God.
Praat met God over wat jij voor die ander zou kunnen betekenen.
Laat je door God inschakelen om deel van de oplossing te zijn.

Bidden is ... je leven afstemmen op God.
Heer wat wilt U dat ik doen zal?
Bidden is ... Hem bij alles betrekken.
Heer, dit is wat er nu in mijn leven speelt.

Bidden is ... een vorm van overleg met God.
Heer, ik wil met U samenwerken volgens Uw plan.
Bidden is ... jouw open lijn met God.
Heer, ik kan niet zonder U.

Spiegelmoment:
Wat is bidden voor jou?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

12 juni 2017

De Bijbel, een geweldig boek

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Weet je wel hoe rijk je bent met de Bijbel?
De Bijbel is een geweldig boek.
Het is Gods Woord ten leven.
God openbaart Zichzelf daarin aan jou.

Door de Bijbel leer je God en jezelf  kennen.
De Bijbel is Gods liefdesbrief aan de mensen.
In Gods Woord proef je Gods liefde voor jou en mij.
Uit liefde gaf Hij Zijn Zoon tot in de dood
om mensen te redden en hen weer toekomst te geven.

De Bijbel is als een licht op je pad.
De Bijbel wijst je de juiste weg in je leven.
De Bijbel helpt je om betere keuzes te maken.
De Bijbel leert je het onderscheid tussen goed en kwaad.
De Bijbel maakt je tot een betere versie van jezelf.

Laat je Bijbel niet ongebruikt in de kast liggen.
Je mist zoveel als je dat doet.
Lees je Bijbel en maak je de inhoud eigen.
Ken je Bijbel en proef daarin Gods liefde voor jou. 
Ontdek en ervaar de kracht van Gods Woord in je leven van alledag.

Spiegelmoment:
1. Hoe gebruik jij de Bijbel?
2. Heeft de Bijbel jouw leven veranderd?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

5 juni 2017

Intieme omgang met God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

God wil Zichzelf bekend maken aan jou.
Hij wil heel vertrouwelijk met jou omgaan.
Hoor Hem tot je spreken in Zijn Woord.
Hoor Hem fluisteren in de stilte van je hart

Breng je geest tot rust.
Open je hart voor wat Hij tot je wil zeggen.
Luister naar Zijn stem.
Hoor Zijn gedachten.
Stem je af op God.

Geniet ervan om in Gods nabijheid te zijn.
Maak je Zijn gedachten en Zijn woorden eigen.
Laat je leven afgestemd zijn op God.
Neem de tijd om naar Hem te luisteren.
Koester de momenten samen met Hem.

Spiegelmoment:
Ken jij de intieme en vertrouwelijke omgang met God?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

1 juni 2017

God is erbij

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloGod is bij je in je beproevingen en zorgen.
Hoe je omstandigheden ook zijn.
Hij verliest je niet uit het oog.
Hij hoort wat er om jou heen gebeurt.
Niets ontsnapt aan Zijn aandacht.
Hij weet alles wat je meemaakt.
Hij kent je zorgen en verdriet.
Hij ziet je worstelingen en strijd.

Je mag weten dat Hij alles in de hand heeft.
Hij verliest nooit de controle over jouw situatie.
Jij hoeft er niet alleen doorheen te gaan.
Heel de weg gaat Hij met je mee.
Hij zal je geven wat je nodig hebt
om heel je levenspad te gaan.
Vertrouw jezelf toe aan Hem.
Aan Hem die alles bestuurt en in de hand heeft.
Bij Hem ben je veilig, wat er ook gebeurt.

Spiegelmoment:
Wat betekent het voor jou dat God erbij is in jouw moeiten en zorgen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

31 mei 2017

Onrecht wordt rechtgezet

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloIn de wereld zijn er zoveel dingen die je pijn kunnen doen.
Er gebeurt onrecht, veel dingen gaan niet eerlijk.
En je snapt het niet, je begrijpt niet waarom.

Ga met je verwondingen naar God.
Laat Hij je pijn verzachten.
Nu gebeurt er nog veel onrecht.
Maar eens zullen zij die onrecht plegen
rekenschap moeten afleggen aan God.

Onrecht zal niet voor altijd blijven bestaan.
God zal er een einde aan maken.
Hij zal recht doen en een einde maken aan alle kwaad.
Laat dat uitzicht je helpen om vol te houden.
Ook al begrijp je nu niet het waarom.

Spiegelmoment:
Hoe ga jij om met onrecht in je leven?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

30 mei 2017

Ga aan de slag met je talenten

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De Geest openbaart Zich door elk van ons,
tot welzijn van de hele gemeente.
(1 Cor 12:7; Het Boek)

God heeft jou een gave of gaven  gegeven
waarmee je anderen kunt helpen.
De Geest openbaart Zich door elk van ons,
tot welzijn van de hele gemeente.
Wat ga jij met jouw gaven doen?

Ga op weg,
vervul de roeping die God op je leven legt.
Laat het talent of de talenten die Hij je gaf
niet ongebruikt liggen.
Ontwikkel wat God je heeft gegeven.
Ga ermee aan de slag.
Bouw anderen ermee op.
Vermenigvuldig wat je ontving.

Wanneer je je zwak voelt
om te woekeren met de talenten die God je gaf,
vraag Hem dan om kracht en moed.
Hij wist wat Hij deed toen Hij jou die gave toebedeelde.
Schroom daarom niet om er gebruik van te maken.

Wanneer jij je roeping vervult,
zal Gods naam daarmee geëerd en geprezen worden.
Hem komt alle eer en dank toe voor wat Hij gaf.
Laat je door Hem inschakelen
om mee te bouwen aan Zijn Koninkrijk.

Spiegelmoment:
Welke gave ontving jij van God en hoe maak je daar gebruik van?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

29 mei 2017

Steun elkaar

Steun elkaar, Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Ken jij iemand in je omgeving die het moeilijk heeft?
Wees er dan voor die persoon.
Ga naast hem of haar staan, toon medeleven.
Laat diegene weten dat je van hem of haar houdt.
Dat hij of zij belangrijk voor je is.

Geef de ander gelegenheid om zijn verhaal te doen.
Luister vol liefde en aandacht.
Laat de ander van zich afpraten.
Het zal hem of haar goed doen.
Wees er gewoon voor de ander.
Daar help je ontzettend mee.

Spiegelmoment:
Wie kun jij in je netwerk tot steun zijn?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com