21 september 2017

Het evangelie werkt

Het evangelie werkt
Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt
u een dieper inzicht geeft in al het goede
dat ons nader tot Christus brengt.
(Filemon vers 6)

Gods Woord heeft de kracht
ons leven te veranderen.
Het doet zijn werk in ons door de Heilige Geest.
Gods Woord verandert ons van binnenuit.

Wanneer het evangelie zijn werk doet in ons leven,
komen er nieuwe, goede dingen tevoorschijn.
Nieuwe manieren van leven voor
individuen, gezinnen en gemeenschappen.

Het evangelie dat in ons zijn werk doet,
brengt ons dichter bij Jezus.
Wanneer we geloven in Jezus Christus
worden we onderdeel van Hem.

Dat we onderdeel van Hem zijn,
doet ons in liefde naar elkaar toegroeien,
dwars door alle barrières heen
die mensen vaak van elkaar scheiden.

In Christus komen allerlei soorten christenen samen,
Joden en Grieken, mannen en vrouwen, slaven en vrijen.
In Christus zijn we samen één, hebben we elkaar lief.
Samen vormen we het lichaam van Christus.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

20 september 2017

God open deuren

God open deuren, Kolossenzen 4

En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent 
om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit, 
en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. 
(Kolessenzen 4:3,4) 

Bid dat God de deuren van je hart wil openen.
Bid om een heldere uitleg van Gods Woord.
Je hebt het nodig als je wilt groeien
en sterk wilt worden in het geloof.

Bid of God deuren wil openen,
zodat het Woord kan binnenstromen
in jouw hart en de harten van mensen
en het daar zijn werk kan doen.

Bid voor groei naar christelijke volwassenheid.
Verlang ernaar een volwassen christen te zijn,
die geleerd heeft na te denken over Gods Woord,
en daarover kan spreken met het rustige zelfvertrouwen
dat opgebouwd wordt door na te denken over Gods evangelie.

Bid dat God Zijn werk wil doen in jouw leven.
Bid dat God Zijn werk wil doen in de mensen om je heen.
Bid voor Gods werk in de harten van vele mensen.
Bid dat God deuren opent voor het evangelie,
zodat mensen zich gewonnen geven aan God. 

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com