24 mei 2018

Uit welke bron drink jij?

Leef je geloof: Uit welke bron drink jij?, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Uit welke bron drink jij?Jezus kwam bij de Samaritaanse vrouw.
Hij vroeg haar om water uit de bron.
Om daarmee zijn dorst te lessen.
Er kwam een gesprek op gang tussen hen beiden.
Jezus wees haar op de levensbron.
De bron van levend water die ervoor zorgt
dat je nooit weer dorst zult krijgen.

Mensen zoeken naar dingen die hun leven vullen.
We vullen ons leven met rijkdom, met prestatie,
met roem, met eer, met een goede carrière.
Die dingen vullen ons voor een tijdje.
Maar hun vervulling is slechts tijdelijk.
Ze laten ons uiteindelijk onvervuld achter.
We vragen ons af: is dit het nou?

Jezus nodigt je uit bij Hem te komen.
Hij is de Bron van levend water.
Wanneer je je leven vult met Hem,
zul je voldoening vinden.
Drinken bij Hem zal je dorst lessen.
Niet voor eventjes, maar permanent.
Jezus vervult je leven en is het antwoord
op waar je hart ten diepste naar verlangt.

Uit welke bron drink jij?
Waar zoek jij je voldoening in?
Ga op zoek naar het levende water,
zodat je nooit weer dorst zult krijgen.
Heer laat mij drinken uit U, de bron van leven.
Dan mag ik vervuld leven tot in eeuwigheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Meer lezen? Kijk en Like mijn Facebookpagina's: 
1. Leef je geloof: https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
2. Praktijk SpiegelRuimte: https://www.facebook.com/Spiegelruimte/
3. Biblical Encouragement: https://www.facebook.com/BiblicalEncouragementbyHillieSnoeijer/
-----------------------------------------------------------------
Steun "Leef je Geloof" met je bestelling op BolCom!
Ik ben partner van BolCom. Dat betekent dat wanneer jij via de button "Koop bij bolcom" of via onderstaande link binnenkomt op de site van BolCom en daar vervolgens iets koopt, ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang. Hiermee steun je Leef je Geloof zonder dat het jou iets extra's kost. Hartelijk dank daarvoor!

  Koop bij bol.comPartnerlink naar BolCom om Leef je Geloof te steunen:
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=37595&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2F&name=SteunLeefjegeloof

23 mei 2018

De Heilige Geest staat je terzijde

Leef je geloof: De Heilige Geest staat je terzijde, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: De Heilige Geest staat je terzijdeDe Heilige Geest is uitgestort.
Daar mochten we met Pinksteren weer bij stilstaan.
De Heilige Geest woont in ieder christen.
Om zo voor altijd bij je te zijn.

De Heilige Geest helpt je in je leven.
Hij maakt je de waarheid bekend.
Hij wijst je de weg in je leven.
Hij troost je in je moeiten en problemen.
Hij staat je altijd terzijde.

De Heilige Geest helpt je om Jezus zichtbaar te maken.
Hij helpt je om de nieuwe mens in jou op te bouwen.
Hij helpt je om te zien waarop het aankomt.
Zodat je het leven mag leven zoals God het heeft bedoeld.

Ga de wereld in, verkondig het evangelie.
Roep de wereld op tot verzoening met God.
De Heilige Geest wil je daarbij helpen.
Zodat er een krachtig getuigenis gehoord wordt in de wereld.
En mensen getrokken worden tot Christus.
De Heilige Geest helpt je Gods Woord te verstaan.
Hij zal je alles duidelijk maken.
Zodat je gaat begrijpen hoe geweldig het evangelie is.

Dank U voor uitstorting van de Heilige Geest.
Dank U dat ik nooit alleen in deze wereld ben.
Dank U voor wat de Geest in mij uitwerkt.
Dank U wel dat de Heilige Geest in mij woont.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer lezen? Kijk en Like mijn Facebookpagina's: 
1. Leef je geloof: https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
2. Praktijk SpiegelRuimte: https://www.facebook.com/Spiegelruimte/
3. Biblical Encouragement: https://www.facebook.com/BiblicalEncouragementbyHillieSnoeijer/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steun "Leef je Geloof" met je bestelling op BolCom!
Ik ben partner van BolCom. Dat betekent dat wanneer jij via de button "Koop bij bolcom" of via onderstaande link binnenkomt op de site van BolCom en daar vervolgens iets koopt, ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang. Hiermee steun je Leef je Geloof zonder dat het jou iets extra's kost. Hartelijk dank daarvoor!

  Koop bij bol.comPartnerlink naar BolCom om Leef je Geloof te steunen:
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=37595&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2F&name=SteunLeefjegeloof