22 maart 2018

De lente getuigt van Gods geduld

Leef je geloof: De lente getuigt van Gods geduld, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: De lente getuigt van Gods geduld
In de dagen van Noach
was de wereld vol van zonde.
De mensen misdroegen zich.
Ze leefden niet zoals God dat wilde.
Ze gingen hun eigen gang.
Hun daden waren slecht.
God liet zijn oordeel daar over gaan.
De wateren bedekten de aarde.
Mensen en dieren kwamen om.

Alleen Noach en de zijnen,
en de dieren in de ark
overleefden het oordeel.
Met hen begon God opnieuw.
God gaf Noach een belofte:
hierna nooit geen zondvloed weer.
Nooit weer zullen de wateren de hele aarde bedekken.
De regenboog zal daar het teken van zijn.

Onze dagen lijken op de dagen van Noach.
Weer is er veel zonde en onrecht om ons heen.
Het kwaad heerst overal.
Maar God toont genade.
Hij heeft geduld met deze wereld.
Hij laat er nu niet opnieuw een zondvloed over gaan.
Omdat Hij ziet op het offer van Zijn Zoon.
Zijn Zoon betaalde voor de zonden van de mensen.
Op grond daarvan spaart God nu de wereld.

Gisteren is de lente weer begonnen.
Het lijkt misschien heel vanzelfsprekend.
Maar besef dat het dat niet is.
Het is dankzij Gods genade
dat de seizoenen zich blijven afwisselen.
Dat is wat God eens aan Noach heeft beloofd.
Het is Gods genade dat Hij de zonden nu nog duldt. 
De wereld zal niet opnieuw door een zondvloed vergaan.
Maar God spreekt in de Bijbel wel over een laatste oordeel.
Eens zal God definitief afrekenen met de zonde.
Hij zal de wereld dan voor altijd zuiveren van onrecht en kwaad.
Dan zal er een nieuwe en volmaakte hemel en aarde komen.
Bevolkt door mensen die nooit meer zullen zondigen.

God toont nu nog geduld.
Hij geeft nog gelegenheid aan de mensen om zich te bekeren.
Hij is uit op hun eeuwig behoud.
Wie gelooft in Jezus en zijn volbrachte werk,
die hoeft niet te vrezen voor het laatste oordeel.
God zal hem redden op grond van het offer dat Jezus bracht.
Het bloed van Christus reinigt hem van zonden.
God vernieuwt het leven van de zijnen.
Zo maakt Hij hen klaar voor het leven op die nieuwe wereld.

De winter heeft weer plaats gemaakt voor de lente.
De wisseling van de seizoenen gaat door.
Hoor daarin de roep om je tot God te keren.
Breek met je zondige leven nu het nog kan.
Laat je reinigen en vernieuwen door Christus.
Doe het nu, voor het voor eeuwig te laat zal zijn.
God is uit op jouw behoud.
Hij wil niet dat je verloren gaat.
Laat je redden.
Kom tot Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

21 maart 2018

Wonderlijk ... God houdt van jou

Leef je geloof: Wonderlijk ... God houdt van jou, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Wonderlijk ... God houdt van jouEen koningszoon die trouwt met een gewoon burgermeisje.
Dat trekt ongetwijfeld de pers.
Dat komt met grote koppen in de krant te staan.
Want dat is geen vanzelfsprekendheid.
Dat gaat tegen alle verwachtingen in.

Nog vreemder is het dat God, de Allerhoogste,
de Koning der koningen, de Schepper van hemel en aarde
zijn oog laat vallen op de mensheid, op jou en mij.
Hij staat zoveel hoger dan de mensen.
En toch klopt Zijn hart vol liefde voor ons.

De mens trapte God al in het paradijs op Zijn liefdevolle hart
door zich in eigenwijsheid van Hem af te keren
en ervoor te kiezen om eigen wegen te gaan.
En toch zocht God de mens weer op.
Zijn liefde bleef uitgaan naar hen.

Wonderlijk ... dat God van je houdt.
Dat Hij je ondanks alles goedgunstig wil zijn.
Dat Hij je goedgunstig kan zijn,
vanwege het verlossingswerk van Zijn Zoon,
die hiervoor Zijn leven gaf aan het kruis.

Wat een toewijding, wat een trouw van de kant van God.
Hij is een God van liefde, genade en ontferming.
Hij wil er iedere dag weer voor je zijn.
Wonderlijk ... Hij houdt van jou.
Wonderlijk ... Hij houdt van mij.
Wij zijn kostbaar in Zijn ogen.
Voor Hem zijn we zo waardevol.
Hij houdt zoveel van ons.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com